99

Subastas Boe De Viviendas En La Provincia De Barcelona

Subastas boe de viviendas en Barcelona. Listado de subastas BOE , Judiciales , Notariales , Hacienda de Casas , Pisos , Apartamentos , Chalets , Bungalows en la provincia de Barcelona

Celebrandose

Subasta de vivienda en Tordera

finca 20215 de tordera, inscrita en registro de la propiedad de pineda de mar. tomo 1993. libro 246. folio 163. urbana.departamento treinta y uno. vivienda situada planta 2º3, con acceso por la escalera b, con el número 44 en la calle maresme del termino municipal de tordera. tiene sesenta y cuatro metros y veinitcinco decimetros cuadrados ultiles y consta de varias depedencias y servicio.
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 111.187€
Puja actual:
 Sin pujas
vivienda
Celebrandose

Subasta de vivienda en Santa Coloma de Gramenet

vivienda sita en calle roma núm. 97, 1º 3ª (08921) de santa coloma de gramanet.
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 202.200€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Badalona

finca 37638 inscrita en el registro de la propiedad nº 2 de badalona, folio 212, tomo 3723 del archivo, libro 943.
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 78.725€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Canovelles

finca registral 3032 de canovelles inscrita en el registro de la propiedad de canovelles al tomo 2869, libro 239, folio 56. urbana.- vivienda sita en la avenida de canovelles, 12 atc 1ª de canovelles. 67 m2
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 397.660€
Puja actual:
 Sin pujas
vivienda
Celebrandose

Subasta de vivienda en Badalona

finca urbana, entidad número uno, planta baja de la casa número 16 calle simón piera de badalona.
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 270.821€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Castellar de n'Hug

entitat número tres. habitatge a la planta baixa (nivell 1), del total edifici plurifamiliar, entre mitgeres, situat a castellar de n'hug, entre els carrers del pou i orient, tenint la seva façana principal al carrer del pou, on encara no té número assignat. està senyalat com a "a2", tenint aquest la seva façana al carrer pou, i una superfície útil de 69.66 metres quadrats, degudament distribuïts. confronta agafant com a front el del total edifici vist des del carrer pou: al front, amb carrer pou; a la dreta entrant, amb porxo, vestíbul i passadís; a l'esquerra, amb entitat u i finca de montserrat armengou; i al fons, passadís, pati de llums comunitari i entitat u.
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 71.953€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Castellar de n'Hug

entitat número quatre.- habitatge a la planta primera (nivell 2), del total edifici plurifamiliar, entre mitgeres, situat a castellar de n'hug, entre els carrers del pou i orient, tenint la seva façana principal al carrer del pou, on encara no té número assignat. està senyalat com a "b1", tenint aquest la seva façana al carrer pou, i una superfície útil de 38,69 metres quadrats, degudament distribuïts. confronta agafant com a front el del total edifici vist des del carrer pou: al front, amb entitat cinc i carrer pou, en projecció vertical; a la dreta entrant, amb pati annexat a l'entitat dos, en projecció vertical i finca de juan armengou; a l'esquerra, amb replà, caixa d'escala i entitat cinc; i al fons, amb el citat pati annexat a l'entitat dos, en projecció vertical i entitat vuit. té annexat el local-estudi a planta segona (nivell 3), comunicats amb l'habitatge per escala situada a l'interior de la pròpia entitat. té una superfície útil de 31,75 metres quadrats. confronta agafant el mateix sentit d'orientació: al front, amb carrer pou, en projecció vertical; a la dreta entrant, amb finca de juan armengou; a l'esquerra, amb entitat cinc; i al fons, amb pati annexat a l'entitat dos, en projecció vertical.
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 69.458€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Castellar de n'Hug

entitat número cinc.- habitatge a la planta primera (nivell 2), del total edifici plurifamiliar, entre mitgeres, situat a castellar de n'hug, entre els carrers del pou i orient, tenint la seva façana principal al carrer del pou, on encara no té número assignat. està senyalat com a "b2", tenint aquest la seva façana al carrer pou, i una superfície útil de 38,83 metres quadrats, degudament distribuïts. confronta agafant com a front el del total edifici vist des del carrer pou: al front, amb carrer pou; a la dreta entrant, amb entitat quatre; a l'esquerra, amb entitat sis; i al fons, amb replà i entitats quatre i sis. té annexat el local-estudi a planta segona (nivell 3), comunicats amb l'habitatge per escala situada a l'interior de la pròpia entitat. té una superfície útil d'11,55 metres quadrats. confronta agafant el mateix sentit d'orientació: al front, amb carrer pou, en projecció vertical; a la dreta entrant, amb entitat quatre; a l'esquerra, amb coberta de l'edifici; i al fons, amb zona de pas comunitària.
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 50.729€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Castellar de n'Hug

entitat número set.- habitatge a la planta segona (nivell 3), del total edifici plurifamiliar, entre mitgeres, situat a castellar de n'hug, entre els carrers del pou i orient, tenint la seva façana principal al carrer del pou, on encara no té número assignat. està senyalat com a "c1", tenint aquest façana al carrer orient, on vist des d'aquest carrer es correspon a la planta baixa. té una superfície útil de 46,52 metres quadrats, degudament distribuïts. confronta agafant com a front el del total edifici vist des del carrer pou: al front, amb pati annexat a l'entitat dos, en projecció vertical i finca de juan armengou; a l'esquerra, amb replà i entitat vuit; i al fons, amb carrer orient. té annexat el local-estudi a planta primera (nivell 2) - planta soterrani vista des del carrer orient- comunicats amb l'habitatge per escala situada a l'interior de la pròpia entitat. té una superfície útil de 45,23 metres quadrats. confronta agafant el mateix sentit d'orientació: al front, amb entitat vuit i pati annexat a l'entitat dos, en projecció vertical; a la dreta entrant amb finca de juan armengou; a l'esquerra, amb entitat vuit; i al fons, amb carrer orient, en subsòl.
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 90.708€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Castellar de n'Hug

entitat número vuit.- habitatge a la planta segona (nivell 3), del total edifici plurifamiliar, entre mitgeres, situat a castellar de n'hug, entre els carrers del pou i orient, tenint la seva façana principal al carrer del pou, on encara no té número assignat. està senyalat com a "c2", tenint aquest façana al carrer orient, on vist des d'aquest carrer es correspon a la planta baixa. té una superfície útil de 39,31metres quadrats, degudament distribuïts. confronta agafant com a front el del total edifici vist des del carrer pou: al front, amb replà i caixa d'escala; a la dreta entrant, amb entitat set; a l'esquerra, amb entitat nou; i al fons, amb carrer orient. té annexat el local-estudi amb galeria a planta primera (nivell 2) - planta soterrani vista des del carrer orient- comunicats amb l'habitatge per escala situada a l'interior de la pròpia entitat. té una superfície útil de 43,54 metres quadrats. confronta agafant el mateix sentit d'orientació: al front, amb caixa d'escala; a la dreta entrant, amb entitat set; a l'esquerra, amb entitat nou; i al fons, amb carrer orient, en subsòl
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 81.618€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Castellar de n'Hug

habitatge a la planta segona (nivell 3), del total edifici plurifamiliar, entre mitgeres, situat a castellar de n'hug, entre els carrers del pou i orient, tenint la seva façana principal al carrer del pou, on encara no té núm. assignat. està senyalat com a "c3", tenint aquest façana al carrer orient, on vist des d'aquest carrer es correspon a la planta baixa. té una superfície útil de 41,65 m2, degudament distribuïts. confronta agafant com a front el del total edifici vist des del c. pou: al front, amb replà i pati de llums annexat a questa entitat, en projecció vertical; a la dreta entrant, amb entitat vuit; a l'esquerra, amb finca de montserrat armengou; i al fons, amb carrer orient. té annexat: a).- el local-estudi a planta primera (nivell 2)- planta soterrani vista des del carrer orientcomunicats amb l'habitatge per escala situada a l'interior de la pròpia entitat. té una superfície útil de 43 m2. confronta agafant el mateix sentit d'orientació: al front, amb pati de llums annexat a aquesta entitat; a la dreta entrant, amb entitat vuit; a l'esquerra, amb finca de montserrat armengou, en subsòl; i al fons, amb carrer orient,en subsòl. b).- el dret a la possessió, ús i gaudiment exclusiu del pati de llums situat a la part posterior del local-estudi, a través del qual té el seu accés, de superfície 4,66 m2. confronta agafant el mateix sentit d'orientació: al front; entitat sis; a la dreta entrant, replà; a l'esq., finca de montserrat armengou i a fons, amb local-estudi anne
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 83.517€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Castellar de n'Hug

entitat núm deu.- habitatge a la planta tercera (nivell 4), del total edifici plurifamiliar, entre mitgeres, situat a castellar de n'hug, entre els carrers del pou i orient, tenint la seva façana principal al carrer del pou, on encara no té número assignat. està senyalat com a "d1", tenint aquest façana al c. orient, on vist des d'aquest carrer es correspon a la planta primera. té una superfície útil de 47,62 m2, degudament distribuïts. confronta agafant com a front el del total edifici vist des del c.pou: al front, amb pati annexat a l'entitat dos, en projecció vertical, a la dreta entrant, amb el citat pati annexat a l'entitat dos, en projecció vertical i finca de juan armengou; a l'esquerra, amb replà i entitat onze; i al fons, amb c. orient, en projecció vertical. té annexat el local-estudi a planta sotcoberta (nivell 5), comunicats amb l'habitatge per escala situada a l'interior de la pròpia entitat. té una superfície útil de 20,55 m2s. confronta agafant el mateix sentit d'orientació: al front i al fons, amb coberta de l'edifici; a la dreta entrant, amb finca de juan armengou; i a l'esquerra amb entitat onze. té annexat:a)el local-estudi a la planta primera (nivell 2) i b) el dret a la possessió, ús i gaudi exclusiu del pati de llums
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 68.528€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Castellar de n'Hug

entitat número onze.- habitatge a la planta tercera (nivell 4), del total edifici plurifamiliar, entre mitgeres, situat a castellar de n'hug, entre els carrers del pou i orient, tenint la seva façana principal al carrer del pou, on encara no té número assignat. està senyalat com a "d2", tenint aquest façana al c. orient, on vist des d'aquest carrer es correspon a la planta primera. té una superfície útil de 40,01 metres quadrats, degudament distribuïts. confronta agafant com a front el del total edifici vist des del carrer pou: al front, amb replà i caixa d'escala; a la dreta entrant, amb entitat deu; a l'esquerra, amb entitat dotze; i al fons, amb carrer orient, en projecció vertical té annexat el local-estudi a planta sotacoberta (nivell 5), comunicats amb l'habitatge per escala situada a l'interior de la pròpia entitat. té una superfície útil de 16,93 metres quadrats. confronta agafant el mateix sentit d'orientació: al front i al fons, amb coberta de l'edifici; a la dreta entrant, amb entitat deu i a l'esquerra, amb entitat dotze
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 57.849€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Cubelles

vivienda unifamliar aislada sita en cubelles, con frente a la avenida corral dén cona 15, edificada sobre la parcela 15 del secto r. se compone de planta sótano destinada a aparcamiento con acceso mediante rampa que discurre desd la calle de su situación, sala de máquinas, escalera de comunicación y acceso a la planta baja, con una superficie construida de 63,72m2 y util de 52,74m2. planta baja con acceso peatonal desde el exterior, que se compone de recibidor con escalera de comunicación a las plantas superior e inferior, salon-comedor, cocina, baño y cuarto de plancha, con una superficie construida de 93,72m2 más terrazas de 12,84m2 y util de 73m2. la planta primera consta de dos habitaciones dobles, dos baños completos y una habitación de matrimonio con vestidor y baño completo en suite con salida a una terraza cubierta, ocupando una superficie construida de 97,46m2 mas terraza de 3,75m2 y util de 73m2.la totalidad de la finca ocupa una sueprficie de 696,70m2, quedando el resto del terreno, no ocupado por la edificación, de superficie 563,82m2 convertido en accesos y jardín que rodean a la vivienda.
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 587.939€
Puja actual:
 Sin pujas
Celebrandose

Subasta de vivienda en Sant Quirze del Vallès

urbana número trece.- vivienda puerta segunda, de la plantaalta segunda de la escalera o letra a, del edificio o bloque denominado bloque gris,urbanización can parellada, sita en la barriada de les fonts del término municipal deesta ciudad de terrassa
Esta subasta termina en:
Valor de la subasta:
 206.916€
Puja actual:
 Sin pujas